Privacybeleid

Jouw gegevens veilig beschermd

“Jij bepaalt wat je deelt”

Privacybeleid

Mijn Italiaanse tante verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de dienstverlening of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt via een contactformulier, door het aanmaken van een profiel of anderszins.

Persoonsgegevens

Mijn Italiaanse tante verwerkt de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, locatiegegevens, btw-nummer en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, e-mail, bij je profiel of telefonisch. Uit de opgeslagen favorieten kan ik jouw interesses afleiden.

Mijn Italiaanse tante verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw vraag, aanvraag, boeking en betaling
  • het aanmaken van een account op Mijn Italiaanse tante. Hierbij worden alle gegevens die je invult bij het account aan mij verstrekt.
  • verzenden van mijn nieuwsbrief, servicebericht en/of ander promotiemateriaal
  • gericht aanbiedingen te kunnen doen gebaseerd op jouw interesse
  • jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden en te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan
  • om marktonderzoek uit de voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en bepalen van de algemene strategie
  • ik verstrek geen persoonsgegevens aan samenwerkingspartners. Dit zijn bedrijven die vermeld staan op mijn website. Daarentegen kun je wel zelf doorklikken naar de websites van deze samenwerkingspartners. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je achterlaat
  • als laatste verwerk ik gegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die de accountant en ik nodig hebben voor de belastingaangifte

Automatische verwerkingen

Mijn Italiaanse tante neemt geen besluiten die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Cookiebeleid

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, mobiel of tablet. Cookies maakt het mogelijk dat je herkend wordt als je opnieuw Mijn Italiaanse tante bezoekt. Deze cookies zorgen bijvoorbeeld dat jouw favorieten bewaard blijven. Daarnaast gebruik ik cookies voor statistische doeleinden. Denk daarbij aan de frequentie van het websitebezoek en de pagina’s die je bekeken hebt. Cookies kunnen jouw computer of bestanden die daar op staan niet beschadigen. Je bepaalt tot slot zelf of je cookies accepteert. Ook onze samenwerkingspartners, bedrijven die vermeld staan op Mijn Italiaanse tante, kunnen eveneens cookies op hun websites hebben.

Bewaartermijn

Mijn Italiaanse tante bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar als je een dienst bij mij afgenomen hebt. Mijn Italiaanse tante verstrekt uitsluitend jouw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik verstrek jouw gegevens niet aan onze samenwerkingspartners of je moet daar expliciet toestemming voor gegeven hebben in een e-mail of telefonisch.

Inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een verzoek sturen naar info@mijnitaliaansetante.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer binnen vier weken op jouw verzoek. Ik wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: melding Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bescherming gegevens

Mijn Italiaanse tante neemt tot slot de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijnitaliaansetante.nl

Kan ik je ergens mee helpen?

Ben je nog nooit naar Piemonte geweest? Dan kan ik me voorstellen dat je vragen hebt. Over de regio zelf, overnachtingsmogelijkheden onderweg, mooie plekken of anderszins. Vind je het fijner om een kant-en-klare reis door mij uitgestippeld te hebben? Dan kan natuurlijk. Laat het me weten en ik help je met plezier.

Kan ik je ergens mee helpen?

Kom als vriend, ga weg als familie

Tante neemt je mee op reis naar Piemonte. Wil je ook haar post ontvangen?